We staan in voor een zorgzame school waarin elk kind ook onze oogappel is.

1. Een goede communicatie

Een goede verstandhouding tussen ouders, kinderen, leerkrachten, zorgcoördinator en directeur is belangrijk zodat de kinderen optimale ontwikkelingskansen krijgen.

Kleuters hebben een heen-en-weer-schrift, leerkrachten van de lagere school kan je mailen, je kan een bericht in de agenda schrijven, zorgleerkrachten en directie zijn vlot aanspreekbaar doordat ze regelmatig op de speelplaats of aan de poort te vinden zijn.

Er is ruimte voor informele contacten bij het begin of einde van de schooldag. Ouders zijn welkom op onze school.

Leerlingen worden goed opgevolgd; op een maandelijks klasoverleg worden de leerlingen besproken met de klastitularis en de zorgcoördinator. Er is oog voor wie meer aankan en voor wie het moeilijker heeft met bepaalde leerstof. Door in te zetten op een krachtige leeromgeving willen we het ‘leren’ optimale kansen geven.

In samenspraak met ouders en CLB worden begeleidende maatregelen op maat van de leerling genomen. Dit kan begeleid worden door de klastitularis, de zorgleerkrachten of een ondersteuner van het ondersteuningsnetwerk.

Door vier maal per jaar een uitgebreid rapport met punten en leerdoelen te geven, blijven de ouders op de hoogte van de leervorderingen van hun kind. Kinderen en ouders krijgen veel feedback, alle toetsen gaan mee naar huis om ondertekend te worden. We zien fouten als een kans om bij te leren.

In september is er een klassikaal oudercontact, in november en april een individueel oudercontact. Eind juni is er een oudercontact voor wie dat wenst en tussendoor zijn er oudercontacten op vraag van ouders of leerkrachten.

Er is ruimte voor informele contacten bij het begin of einde van de schooldag. Ouders zijn welkom op onze school.

Het oudercomité heeft een ondersteunende functie maar is evengoed een partner om over schoolbeleid na te denken.

Op GIMME komen alle brieven en verslagen of foto’s van activiteiten en uitstappen. Op de website van de school vind je algemene informatie.