’s Middags op school

Reeds enkele jaren eten de kinderen ’s middags in eigen klas. Daar kan het op een rustige manier, gemoedelijk en wanneer de kinderen klaar zijn met eten, kunnen ze nog even binnen spelen, lezen, … tot ze naar buiten gaan.

Tussen de herfst- en krokusvakantie zal er in de klassen ook warm water voorzien worden. Zo kunnen de leerlingen ook genieten van een zelf meegebracht soepje.

De prijs per middag bedraagt nog steeds € 0,50. Voor een melkje ( kleuters ) wordt € 0.40 aangerekend.