Visie op verkeer

Kinderen bewegen zich van jongs af aan in het verkeer, eerst onder begeleiding van een volwassene, later meer en meer zelfstandig. Ze moeten in beide gevallen weten hoe dit veilig en vlot kan.

Tegelijk willen we duurzame verplaatsingen te voet, met de fiets en met het openbaar vervoer stimuleren door kinderen met de verschillende mogelijkheden kennis te laten maken. Als we op uitstap gaan, doen we dit bij voorkeur op de volgende manieren: te voet, met de fiets, met het openbaar vervoer, met collectief vervoer.

Om de kinderen aan te moedigen zich in te zetten voor verkeersopvoeding werken we met een aantal brevetten die ze in de loop der jaren kunnen behalen.

Omdat verkeersveiligheid steunt op drie pijlers: weten, kunnen en willen, voorzien we vanuit de school de praktische verkeerslessen van het 10-op-10 programma, ondersteund door de nodige theoretische lessen.

Leren door te doen!