Algemene zorgwerking

Door de dagelijkse structuur in de klas en een gevarieerd aanbod aan speelse activiteiten voor de kleuters en het lessenpakket voor de lagere school, is het onze doelstelling om kinderen zo optimaal mogelijk te laten ontplooien in hun totale ontwikkeling.

Soms loopt dit niet vanzelf en moet de klasleerkracht bijsturen en extra ondersteuning bieden. Dit zal hij/zij doen door het aanbod voor dat specifieke kind aan te passen, te differentiëren: in opdrachten, naar tempo, moeilijkheidsgraad…

Wanneer blijkt dat deze interventies niet het gehoopte resultaat opleveren, schakelt de leerkracht “de zorg” in.
De zorgleerkracht werkt ondersteunend naar de leerkrachten, kinderen en klasgebeuren toe.  Zorgkinderen worden zoveel mogelijk klasintern begeleid.

In geval van blijvende problemen wordt u uitgenodigd voor een evaluatiegesprek. Hier zal de klasleerkracht, juf Inge (algemene zorgcoördinatie KO en LO), directie en eventueel een CLB medewerker op aanwezig zijn. Dit team zoekt samen met de ouders naar de meest passende oplossing.

Een kind dat gelukkig kan groeien naar de grote wereld, daar dragen wij graag ons steentje voor bij !